top of page
Over mij
Aanbod
Werkwijze
Tarief

TARIEVEN

Terugbetaling vanuit de nieuwe conventie (meer info via deze link

Het grootste deel van de prijs van uw sessie gebeurt via de derdebetalersregeling. U hoeft zelf niets te doen voor deze tegemoetkoming. Voor uw sessie betaalt u dus enkel het persoonlijk aandeel:

 • Voor individuele sessies: € 11 per sessie (de eerste individuele sessie is gratis)

  Heeft u recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaalt u € 4.

 • Voor groepssessies: € 2,5 per sessie.

Het aantal sessies dat u vergoed krijgt per periode van 12 maanden, hangt af van uw leeftijd, het soort zorg dat u ontvangt, of het soort sessies dat u volgt.

IQ-Onderzoek

IQ-onderzoek

Om de terugbetaling van logopedie te regelen moet er vaak eerst een IQ-onderzoek gebeuren. Of misschien wil je zicht krijgen op de cognitieve capaciteiten van je kind.  
Ik gebruik hiervoor de IQ-test
WPPSI-IV NL of WISC-V NL. Deze hebben een leeftijdsbereik van 2,5 jaar tot 17 jaar. 

Ouders kunnen kiezen tussen twee trajecten:

het korte traject voor terugbetaling van logopedie

1 á 2 afspraken 

Prijs: € 100 - € 170 
 

 

het lange traject met ruimere hulpvraag (bijvoorbeeld inschatting concentratie, lage schoolresultaten, ASS, faalangst, ...):

3 afspraken: 
   •    een uitgebreide intake zonder kind
   •    de testafname met kind 
   •    nabespreking van de resultaten en advies voor verdere opvolging, zonder kind

 

nadien is er ook nog de mogelijkheid dat ik met school een overleg inplan om de resultaten te bespreken
Prijs: 124€ - 166€

gedeeltelijke terugbetaling mogelijk vanuit de ziekenkas.
 

Aangezien ik wekelijks uren vrijhoud voor IQ-onderzoek, is de wachttijd kort.

IQ onderzoek mogelijk in Kanne (Brugstraat 15) en in Tongeren (bij PMC Balans, Tongersveldstraat 24)

Speelgroepen

GROEPSTRAININGEN

Groepen

Onze groepstrainingen zijn erop gericht om jouw zelfvertrouwen te vergroten. We bevorderen de sociale en emotionele vaardigheden. In een kleine en veilige groep leer je opkomen voor jezelf en je gevoelens te uiten op gepaste wijze.

 

Faalangsttraining voor kinderen en jongeren

 

Tijdens deze training leren we je anders om te gaan met onzekerheid en faalangst. In groep leer je jouw zelfvertrouwen en positief denken te vergroten

 

Deze training wordt gegeven door Lies Peters, Elke Kuypers (studiebegeleider) en Leentje Stassen (faalangsttrainer)

 

Voor kinderen van het 4de tot en met het 6de leerjaar:

In Riemst (precieze locatie volgt nog), woe 14-16u

15 februari 2023 - 1 maart 2023 - 15 maart 2023 - 29 maart 2023

 

Infoavond voor de ouders over faalangst, de training en hoe je je kind kunt ondersteunen

Don. 16 maart om 19u

 

Voor kinderen van het 4de tot en met het 6de middelbaar:

In Tongeren (PMC Balans, Tongersveldstraat 24), zat 10-12u

25 februari 2023 - 4 maart 2023 - 11 maart 2023 - 25 maart 2023 - 15 april 2023 - 29 april 2023

 

Infoavond voor de ouders over faalangst, de training en hoe je je tiener kunt ondersteunen

Don. 20 april om 19u

 

Prijs: 

gratis intakegesprek voor ouder(s) en kind

 

€10 voor lager onderwijs (4 sessies)

€15 voor secundair onderwijs (6 sessie)

 

Inschrijven: mail naar peterslies@hotmail.com

Mogelijkheid tot individuele opvolging tijdens en na de groepstraining

 

Training emotionele en sociale vaardigheden voor kinderen en jongeren

Tijdens deze training leer je meer over de vier grote gevoelens (boos, bang, blij, verdrietig). Hoe moet je ermee omgaan en kun je ze het beste reguleren? Samen in groep belichten we ook gepaste sociale vaardigheden (communicatie, samenwerken, delen, assertiviteit, ...)

Training emotionele en sociale vaardigheden voor volwassenen

Deze training gaat over zelfzorg. Je leert over je emotionele en sociale basisbehoeftes, de vier grote gevoelens en (creatieve) ontspanningstechnieken.

Training opvoedingsondersteuning, voor ouders

Tijdens deze training leer je hoe je je kind kunt ondersteunen bij pesterijen, rouw, faalangst, laag zelfvertrouwen, driftbuien, emotieregulatie of gebrek aan

fantasie en spel. Je leert als ouder over de emotionele en sociale basisbehoeftes van je kind, de vier grote gevoelens en (creatieve) ontspanningstechnieken.

We maken kennis met mindfulness en 'aandachtig opvoeden' en leren vaker 'te zijn' in plaats van 'te doen'.

 

Precieze datums volgen nog maar je kan alvast een plekje reserveren door te mailen naar peterslies@hotmail.com

Hebronningsweekend

HERBRONNINGSDAGEN

Kom tot rust met yoga, wandelen, persoonlijke coaching, gezonde voeding, …

Samen met yogateacher Caroline Frederix (Njamaste - food & yoga) organiseer ik herbronningsdagen waarin de Oosterse filosofie en de Westerse psychologie elkaar ontmoeten. 

Via coaching, beweging en gezonde voeding brengen we je lichaam en geest tot rust. Met deze combinatie bevorderen we je zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. We bieden verschillende yogasessies, kookworkshops, wandelingen in een mooie bosrijke omgeving, en nog veel meer.

Datums:

Herbronningsdagen in Kanne volgens de seizoenen: 

in 2023: winter: 14/1 - lente: 13/5 - zomer: 26/8 - herfst: 18/11

 

Prijzen:

€ 75 per dag, € 250 voor 4 dagen

Houd onze facebookpagina in de gaten voor kortingen!
www.facebook.com/herbronningsdagen

 

Meer info: peterslies@hotmail.com

Contact

Over mij

In 2005 ben ik afgestudeerd als licentiaat klinisch psycholoog aan de K.U.Leuven, met een specialisatie in kinderen, jongeren en gezinnen. Ik ben erkend door de belgische federatie van psychologen (BFP) , de psychologencommissie en lid van de vlaamse vereniging voor klinisch psychologen (vvkp).

Aanbod

Ik bied begeleiding aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met relationele, opvoedkundige of psychische problemen. Ik werk vooral met de methodieken van de schematherapie.

Het is ook mogelijk dat je geen (ernstig) probleem hebt, maar gewoon behoefte hebt aan een gesprek met een neutraal persoon.

We zoeken samen naar een antwoord op vragen zoals:

 • Is dit gedrag nog normaal? Is er meer aan de hand? Moet ik mij zorgen maken?

 • Ik begrijp mijn kind niet meer. Waarom gedraagt het zich zo? Ik weet het niet meer en voel me machteloos. 

 • Wie ben ik? Waarom wind ik mij zo op? Waarom doet dit pijn?

 • Kunnen wij nog verder als koppel? Hoe kunnen we met meningsverschillen samenleven?

Ervaring: 

 • individuele en gezinsbegeleidingen:

  • opvoedingsmoeilijkheden

  • identiteit (Wie ben ik? Wat wil ik?)

  • relatie- en gezinsproblemen

  • rouw- en verwerkingsproblemen

  • assertiviteit en zelfvertrouwen

  • echtscheiding

  • hechting- en aanpassingsproblemen

  • depressie, angstgevoelens

  • autisme, ADHD

 • psychodiagnostisch onderzoek: intelligentie-, functie- en belevingsonderzoek, vragenlijsten, ASS testen, ...

 • sociale vaardigheidstrainingen

Werkwijze

In het begin voeren we één of meerdere verkennende gesprekken. Het doel hiervan is dat u kan kennismaken met mij en mijn werkwijze. Daarnaast bekijken we uw hulpvraag en bespreken we de doelstellingen. 

 

Na deze kennismaking bepalen we het verdere verloop van onze samenwerking (aard, frequentie,...). Dit kan de opstart zijn van schematherapie. Maar u kan ook bij mij terecht voor praktische tips (structuur inbouwen, coaching en feedback, educatie rond consequent en assertief handelen, , ...). Verder is het mogelijk dat ik advies geef voor een eventuele doorverwijzing.

Uiteraard ben ik gebonden aan beroepsgeheim. Zonder uw toestemming zal ik niet met een ander praten over de inhoud van onze gesprekken.

bottom of page